Polityka prywatności SwifDoo

Dziękujemy za wybranie SwifDoo PDF! W tym dziale opisujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe związane z wizytą na naszej stronie internetowej oraz zakupem i korzystaniem z naszych produktów. Więcej informacji i szczegółów można znaleźć na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami lub pod adresem support@swifdoo.com.


Jak postępujemy?

Gromadzimy i wykorzystujemy następujące informacje w celu świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania naszych usług.

Informacje o wizytach użytkownika w witrynie internetowej (z domeną: SwifDoo.com): uzyskujemy informacje o tym, w jaki sposób użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe (w tym strony internetowe w dowolnym miejscu i czasie prowadzące do witryny SwifDoo, wyszukiwane hasła wprowadzane do wyszukiwarki prowadzące do witryny SwifDoo). Gromadzone są informacje o operacjach i kliknięciach użytkownika na naszych stronach internetowych, dacie i godzinie wizyty oraz stronach przypadających na wizytę.

Informacje o koncie użytkownika: informacje o koncie, planie subskrypcji, obsłudze klienta i uwierzytelnianiu dwuskładnikowym (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o płatności i adres fizyczny).

Informacje o korzystaniu z aplikacji: gromadzimy informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z aplikacji SwifDoo PDF, w tym działania podejmowane przez użytkownika podczas pracy z plikami PDF (takie jak edycja, przeglądanie, tworzenie kont lub logowanie).

Informacje o lokalnym urządzeniu użytkownika: zbieramy również informacje z i o urządzeniach używanych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do usług, które mogą obejmować między innymi sprzęt urządzenia, system operacyjny, inne oprogramowanie w systemie, nazwę użytkownika, lokalizację użytkownika, adres IP, informacje z dziennika operacyjnego, rozmiar i format plików, z którymi użytkownik pracuje. Na przykład wykorzystujemy informacje o urządzeniu do wykrywania nadużyć w naszych produktach i szybkiego znajdowania wszelkich błędów, dzięki czemu możemy zapewnić lepszą i szybszą obsługę techniczną dla użytkowników.

Pliki cookie i powiązane dane: używamy technologii takich jak pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania naszych Usług. Pliki cookie pomagają nam na przykład w zapamiętywaniu nazwy użytkownika przy następnej wizycie, zrozumieniu sposobu interakcji użytkownika z naszymi usługami i ulepszaniu ich na podstawie tych informacji.


Dlaczego tak postępujemy?

Podstawy przetwarzania danych użytkownika: SwifDoo zbiera i wykorzystuje dane osobowe opisane powyżej w celu świadczenia użytkownikowi usług w sposób rzetelny i przejrzysty. Gromadzimy również i wykorzystujemy dane osobowe do naszych uzasadnionych potrzeb biznesowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe użytkownika w innych celach, prosimy o zgodę użytkownika z wyprzedzeniem lub wymagamy, aby nasi partnerzy uzyskali taką zgodę. SwifDoo może cytować komentarze (zawierające szczegółowe informacje o użytkowniku) zamieszczane przez użytkownika w celach marketingowych, co sprzyja lepszemu promowaniu naszych produktów.


Do kogo

Przywiązujemy dużą wagę do danych osobowych użytkowników i nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie wymieniamy się danymi osobowymi użytkowników z osobami trzecimi:

Innych dostawców usług: SwifDoo może udostępniać dane osobowe użytkownika naszym zaufanym stronom trzecim w celach biznesowych, aby pomóc nam w świadczeniu, ulepszaniu, ochronie i promowaniu naszych usług. Ci partnerzy biznesowi uzyskają dostęp do danych użytkownika w celu wykonywania zadań w naszym imieniu w celach wymienionych powyżej. Tacy partnerzy obejmują firmy przetwarzające płatności, dostawców poczty e-mail, firmy serwerowe, dostawców usług monitorowania oszustw i zapobiegania im, media społecznościowe i inne platformy marketingowe.

Inne aplikacje: użytkownik może przesłać swoje pliki na konta Google Drive, Dropbox i Evernote, klikając ikonę Udostępnij. W ten sposób umożliwiasz SwifDoo i tym stronom trzecim wymianę informacji o Tobie i danych na Twoim koncie. Należy pamiętać, że korzystanie z informacji użytkownika przez strony trzecie będzie podlegać ich własnej polityce prywatności i warunkom świadczenia usług.

Oprócz tego, co wymieniono powyżej, SwifDoo może ujawnić dane osobowe użytkownika z poniższych powodów: (a) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub odpowiednich żądań rządowych; (b) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej działalności, swoich klientów lub innych; (c) zapobiegania oszustwom, pornografii lub nadużyciom SwifDoo lub naszych użytkowników; (d) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.


Gdzie

Zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane przez SwifDoo stronom trzecim, które znajdują się poza UE, a takie miejsca docelowe mogą nie mieć przepisów chroniących dane osobowe użytkownika w takim samym stopniu jak w UE.

SwifDoo dba o to, aby dane osobowe użytkownika gromadzone przez SwifDoo lub jej partnerów działających poza UE były traktowane w sposób bezpieczny i chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz wszelkim przetwarzaniem, które różni się od celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

SwifDoo może korzystać z plików cookie stron trzecich i narzędzi śledzących (takich jak AdWords, Bing, Reddit, Facebook, Twitter, Google Analytics, LinkedIn, SemRush, Ahrefs) w celu śledzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych i produktów, takie dane dotyczące korzystania z witryn internetowych i dane dotyczące produktów mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach stron trzecich znajdujących się poza UE. Takie pliki cookie i narzędzia śledzące stron trzecich mogą wysyłać dane lub raporty analityczne do Wondershare w wyżej wymienionych celach. Należy jednak pamiętać, że większość tych stron trzecich przetwarza dane użytkownika w sposób anonimowy.

SwifDoo może przekazywać adres e-mail użytkownika i inne prywatne informacje, takie jak imię i nazwisko, dostawcom usług dostarczania wiadomości e-mail spoza UE w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika.

SwifDoo może przechowywać dane osobowe użytkownika na serwerach wynajmowanych od dostawców usług serwerowych.

SwifDoo może przekazywać dane osobowe użytkownika platformom marketingowym i dostawcom usług spoza UE w celu świadczenia usług.

SwifDoo może przekazywać dane osobowe użytkownika dostawcom usług monitorowania i zapobiegania oszustwom spoza UE w celu świadczenia odpowiednich usług.


Kontrola i dostęp do danych użytkownika

Użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania. Przykładowo, użytkownik ma:

prawo do sprostowania: użytkownik ma prawo do zarządzania swoim kontem i zawartymi na nim treściami, a także do edycji niektórych swoich danych osobowych, za pośrednictwem strony ustawień konta;

prawo dostępu: użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i innych określonych informacji;

prawo do informacji: użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób SwifDoo gromadzi i wykorzystuje dane osobowe oraz o przysługujących mu prawach. Z tego powodu SwifDoo udostępnia te informacje w polityce prywatności;

oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania: użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. W zależności od czynności przetwarzania użytkownik może zażądać zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.


Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana, aby umożliwić SwifDoo wykorzystywanie lub udostępnianie danych osobowych użytkowników w inny sposób. W takim przypadku opublikujemy najbardziej aktualną wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy prawa użytkownika, powiadomimy go o tym. Zalecamy okresowe przeglądanie Polityki prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji zgodnie z potrzebami użytkownika.


Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące SwifDoo lub jego polityki prywatności? Prosimy o kontakt pod adresem support@swifdoo.com.